قیمت یک دبه ماست، ۵۰ هزار تومان! قیمت این نوع ماست در فروردین امسال، ۲۶ هزارتومان بود. در حال حاضر یارانه هر فرد ۴۵۵۰۰ تومان است که با آن یک دبه ماست هم نمی‌توان خرید!

کارگزاری فارابی