سایه سنگین بحران دارویی بر لبنان

‌نماینده پارلمان لبنان از طرح دشمنان برای فروپاشی اقتصاد و ساختارها و نهادهای مختلف این کشور خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که دولت آمریکا در رأس این لیست برای نابودی کشور و از بین بردن نهادهای آن قرار دارد.

کارگزاری فارابی