رسوایی فرار از زندان اسرائیل؛ از خواب بودن زندان‌بان تا ممنوعیت درز اطلاعات اسرای فراری / رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که شش زندانی فلسطینی فراری با استفاده از یک قاشق از زندان فرار کرده‌اند و پلیس به‌رغم گزارش مشاهده این اسرا، مسئله را پیگیر نشده است.

کارگزاری فارابی