گزارش خبرنگار تسنیم از فرودگاه کابل

خبرنگار اعزامی تسنیم به افغانستان از آخرین وضعیت امنیت در افغانستان به عنوان مطالبه اصلی مردم گزارش می‌دهد.

کارگزاری فارابی