گزارش خبرنگار تسنیم از ورودی ولایت پنجشیر

کارگزاری فارابی