اوضاع پنجشیر؛ ۳ ساعت پس از پایان آتش‌بس طالبان و نیروهای احمد مسعود

کارگزاری فارابی