18 / 1

خبرگزاری تسنیم

مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با حضور وزرای دفاع و بهداشت‎ برگزار شد.

کارگزاری فارابی