22 / 1

عبدالرحمن رافتی

با دستور دادستان همدان و به منظور جلوگیری از وقوع سیلاب و خسارت ناشی از آن بخشی از حریم رودخانه آبشینه همدان که توسط برخی از باغداران متخلف تصرف شده بود ، به همت اداره کل آب منطقه ای استان همدان در حال آزادسازی است.

کارگزاری فارابی