حجت‌الاسلام نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: برگ سبز مالکیت خودرو معتبر است / طبق اعلام دادستان‌کل کشور، برگ سبز مالکیت خودرو همچنان معتبر است. دفترخانه‌ها از زراندوزی خوداری کنند، دست از منافع کاذب بردارند و مردم را اذیت نکنند. 🔹 مخالفت کانون سردفتران با دستور دادستان کل کشور / رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است.

کارگزاری فارابی