2 / 1

بیستمین سالگرد حادثه یازدهم سپتامبر. این رویداد بعد از حمله به پرل هاربر جدی ترین حمله تروریستی به سرزمین اصلی ایالات متحده و همچنین به عنوان یک نقطه عطف مهم در تاریخ آمریکا محسوب می شود.

کارگزاری فارابی