طوفان و ریزگرد امان مردم سیستان را بریده است

وزش بادهای ۱۲۰ روزه، پراکنده شدن ریزگرد و آلودگی‌های بحرانی هوا برای مردم سیستان قصه تکراری هر ساله است؛ اما روی کار آمدن دولت سیزدهم بار دیگر امید حل این معضلات را در دل مردم زنده کرده است.

کارگزاری فارابی