خطر جانی که از بیخ گوش کارگردان «ایرانگرد» گذشت

جواد قارایی، کارگردان مستند «ایرانگرد» از آرزوهایش در فیلمسازی گفت و خطراتی که جانش را تهدید کرده است. او می‌گوید دیوید آنتبرو دلش را شکسته است!

       

کارگزاری فارابی