21 / 1

سیدمصطفی تهرانی

جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی عصر امروز چهارشنبه در ساختمان وزارت کشور به ریاست حسین ذوالفقاری و با حضور اعضای ستاد مرکزی اربعین برگزارشد.

کارگزاری فارابی