42 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

ذخیره آب دو سد اصلی تهران نصف پارسال است. در آستانه آغاز فصل پاییز و سال آبی جدید، ذخایر آب در دو سد لتیان و لار که از سدهای مهم تأمین آب تهران است، به نصف سال گذشته رسیده؛ این درحالی است که طبق پیش بینی ها پاییزی خشک و کم بارشی در پیش داریم.

کارگزاری فارابی