45 / 3

میلاد حمادی

مسجد جامع فاطمیه بزرگترین مسجد ولایت قندهار ،مربوط به شیعیان است که هر هفته نمازجمعه در آن برگزار می شود.این مسجد در حال گسترش به دو مسجد دیگر است.

کارگزاری فارابی