خاکم افغانستان است؛ پناهنده کشور دیگر نمی‌شوم/ طالبان کابینه‌اش را اصلاح کند

.

کارگزاری فارابی