31 / 1

عبدالرحمن رافتی

جشن شکوفه ها در همدان با حضور کلاس اولی ها و با رعایت پروتکلهای بهداشتی در دبستان شهید وحدتی پویا برگزار شد.

کارگزاری فارابی