37 / 1

مرتضی صالحی

با فرارسیدن اربعین حسینی، حرم حضرت اباعبدالله حسین (ع) میزبان عزاداران و عاشقان مکتب امام حسین (ع) است که از راه های دور و نزدیک خود را به آن رسانده اند .

کارگزاری فارابی