31 / 1

فرزاد منتی

تزریق واکسن کرونا به سنین ۱۲ تا ۱۸ سال در مراکز تجمیعی در حال انجام است. استان‌کرمانشاه بیشترین تعداد تزریق واکسن به سنین ۱۲ تا ۱۸ سال را در کشور دارد.

کارگزاری فارابی