2 / 1

آقا جان ای مهربان ترین آینه الهی، دلهای ما این لحظات حوالی عمود هزار و چهارصد و هفت حیران است. جایی که گلدسته های حرم علمدارت چشم ها را چشمه می کند. حسین جان دریاب دل های شکسته از فراق را... لبیک یا حسین / تصویرسازی: سید محمدرضا موسوی

کارگزاری فارابی