35 / 1

مرتضی صالحی

در ایام اربعین حسینی مردم عراق برای خدمت رسانی به زائران حسینی کربلا موکبهایی در اطراف بین الحرمین برپا کردند.

کارگزاری فارابی