چطور فرار از زندان صهیونیست‌ها، روح مقاومت فلسطین را احیاء کرد؟

تحلیلگران اعتقاد دارند فرار اسراء از زندان رژیم صهیونیستی موجب شد تا پرونده اسراء به مهم‌ترین دغدغه جامعه فلسطینی تبدیل شده و جنبش حقیقی در ملت فلسطین ایجاد و روح مقاومت ملت فلسطین در عرصه های مختلف احیا شود.

کارگزاری فارابی