در حال حاضر پدیده چرخند حاره‌ای در منتهی‌الیه دریای عرب قرار دارد و در حال ورود به دریای عمان است؛ برای این پدیده دو مسیر، یکی مسقط و عمان یا سواحل مکران تا شرق هرمزگان پیش بینی شده است. برای این پدیده وزش باد شدید، طوفان شن و خاک و بارش های شدید در سواحل را حتی تا عمق چند کیلومتری ساحل می توان پیش بینی کرد. احتمال ایجاد بارش هایی حتی تا ۱۰۰ میلیمتر نیز پیش بینی می شود.

کارگزاری فارابی