دسیسه پان‌ترکیسم سیاست صهیونیست‌ها است

عباس سلیمی‌نمین در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «حیدر علی‌اف و فرزندش جزو شخصیت‌های بی‌هویت آذربایجان بودند و هدفشان از بین بردن فرهنگ شیعی مردم این کشور بود». وی ناسیونالیسم و به‌تبع آن پان‌ترکیسم را دسیسه‌ای صهیونیستی برای تضعیف ملت‌ها برشمرد.

کارگزاری فارابی