آیا منطقه قره‌سو می‌تواند دوباره به ایران برگردد؟

سلیمی‌نمین پژوهشگر تاریخ معاصر در گفت‌وگو با تسنیم درباره واگذاری منطقه قره‌سو به ترکیه در دوران رضاخان، گفت این یک اقدام خائنانه بود و قابل احترام نیست و باید نسبت به بازپس‌گیری آن فکر کرد.

کارگزاری فارابی