رئیس‌جمهور: دفعه بعد خودم پشت فرمان می‌نشینم

انتشار بخش‌هایی از لحظات سفر رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد و نحوه گوش سپردن او به درد‌دل‌ها و خواسته‌های مردم، با واکنش جالب توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است.

 ‌

کارگزاری فارابی