23 / 1

سیدمصطفی تهرانی

به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی مراسم صبحگاه ورزشی‌کارکنان پلیس در باغ موزه قصر و مراسم اهدای گل به مردم توسط سردار حسن رحیمی رئیس پلیس استان تهران و سرهنگ موقفه ای فرماندهی پلیس پیشگیری و کادر نیروی انتظامی در میدان ولیعصر(عج) برگزار شد.

کارگزاری فارابی