مردم عراق صبح امروز به پای صندوق‌های رای رفتند تا نامزدهای مورد نظر خود را برای یک دوره چهار ساله به پارلمان بفرستند. قرار بود این انتخابات سال ۲۰۲۲ (یک سال بعد) برگزار شود ولی به دلیل تظاهرات در اعتراض به فساد و ضعف خدمات رسانی و عملکرد دولت وقت (دولت عادل عبدالمهدی) در سال ۲۰۱۹، دولت کاظمی از برگزاری زودهنگام آن خبر داد.

کارگزاری فارابی