38 / 1

امین آهویی

صبحگاه مشترک ستاد یگان‌های ویژه ناجا صبح امروز دوشنبه ۱۹ مهر با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مهمانان و مستشاران نظامی کشور های دیگر با اجرای حرکات نمایشی دستاورد ها و عملیات های شبیه سازی شده ی یگان ویژه در ستاد فرماندهی یگان‌های ویژه ناجا برگزار شد.

کارگزاری فارابی