جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت: یک میلیون ۶۷۸ هزار دانش‌آموز از دسترسی به وسایل هوشمند آموزشی محروم هستند. تاکنون ۳۶۱ هزار تبلت و گوشی هوشمند به دانش‌آموزان کم‌برخوردار در قالب طرح هدایت اهدا شده است.

کارگزاری فارابی