روایت فرمانده یگان ویژه پلیس از کنترل تجمعات

فرمانده یگان ویژه پلیس فعالیتهای این یگان، نحوه آموزش نیروها و چگونگی کنترل اعتراضات و ناآرامی‌ها را تشریح کرد.

         

کارگزاری فارابی