28 / 1

مهدی پدرام خو

عمل اهدای عضو مرد ۲۹ ساله اهل ایذه که دچار مرگ مغزی شده بود به دوتن از هموطنان صبح پنجشنبه بیست و دوم مهر ماه در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد

کارگزاری فارابی