رقبای صدر در پارلمان عراق چه گزینه‌هایی روی میز دارند؟

نتیجه اولیه انتخابات عراق اعلام شده اما به واسطه اعتراضات گسترده بناست که دست‌کم بخشی از این آرا بازشماری شود. در این قسمت و قسمت بعدی به بررسی سناریوهای پیش رو برای گروه‌های سیاسی در پسا انتخابات عراق می‌پردازیم.



کارگزاری فارابی