کاهش اوباش‌گری در تهران

رئیس پلیس امنیت تهران با اشاره به کاهش اوباش‌گری در تهران، گفت: درصد بالایی از اوباش تعادل روحی و روانی ندارند و مشکلات شخصیتی دارند.

   

کارگزاری فارابی