بانک مرکزی کدام سیاست‌ پولی‌ را باید در اولویت قرار دهد؟

با انتخاب صالح آبادی به عنوان رئیس بانک مرکزی اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت کامل شد. در این زمینه در گفتگو با حسین درودیان به بررسی چالش های پیش روی سیاست گذار پولی در کشور پرداختیم.



کارگزاری فارابی