21 / 1

کیوان فیروزه ای

درمردادماه بیش از ۷۹هکتار از نیزارهای دریاچه زریبار مریوان طعمه حریق شد.آتش سوزی نیزارها علاوه بر تخریب زیستگاه باعث رشد بیشتر نیزارها در سال های آتی،آلودگی و تغذیه گرایی شدید آب و برهم خوردن پروسه کربن در این تالاب بین المللی میشود.دریاچه بین المللی زریبار مریوان دارای یک هزار و ۲۰۰ هکتار نیزار، سه هزار و ۴۰۰ هکتار پناهگاه حیات وحش و ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار تالاب است و هفتمین تالاب ثبت شده ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کنوانسیون بین المللی رامسر است که فرآیند ثبت آن از یک دهه پیش آغاز شده بود

کارگزاری فارابی