29 / 1

مقداد مددی

مراسم روز ملی استکبارستیزی با شعار محوری «ایستادگی و مقاومت ملت ایران ، رمز افول سلطه استکباری آمریکا» مقابل لانه جاسوسی آمریکا برگزار شد.

کارگزاری فارابی