62 / 1

مراسم روز ملی استکبارستیزی با شعار محوری «ایستادگی و مقاومت ملت ایران ، رمز افول سلطه استکباری آمریکا» مقابل لانه جاسوسی آمریکا و همزمان در سراسر ایران برگزار شد.

واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی