نحوه نفوذ سفارت آمریکا در دستگاه‌های حکومتی

سفارت آمریکا پیش از تسخیر توسط دانشجویان برای نفوذ در دستگاه حکومتی و دولتی نظام جمهوری اسلامی با چه افرادی ارتباط برقرار کرد و چه اقداماتی در این رابطه انجام داد؟

کارگزاری فارابی