سرمقاله | کارشکنی بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

در حالی دو سال از مصوبه ستاد ملی کرونا در حمابت از اجاره نشین ها می‌گذرد که به دلیل کارشکنی بانک های عامل پرداخت وام ودیعه مسکن با کندی فراوان پیش می‌رود . ‌فیلمبرداران: رضا رشتیانی، علیرضا کارگزار - تدوین: یوسف بیابانی

‌‌

کارگزاری فارابی