هوای تهران ناسالم شد/ میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۲۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کارگزاری فارابی