شعر خوانی حامد خاکی در حرم حضرت معصومه(س)

عصر شعر قرار فاطمی همزمان با ایام ورود حضرت معصومه به شهر قم در حرم مطهر آن حضرت برگزار شد.

           

کارگزاری فارابی