شعرخوانی مجید تال در حرم مطهر حضرت معصومه(س)

عصر شعر قرار فاطمی همزمان با ایام ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم در حرم مطهر آن حضرت برگزار شد.

       

کارگزاری فارابی