چرا به پیشنهادات صندوق بین المللی پول باید به دیده تردید نگریست؟

‌با وجود همه دشمنی های بلوک غرب و به خصوص آمریکا با انقلاب اسلامی، رابطه صندوق بین المللی با ایران ادامه دارد. اما چالش های به وجود آمده در پی عمل به توصیه‌های صندوق نشان می‌دهد باید نسبت به پینشهادهای این نهاد به دیده تردید نگریست.

کارگزاری فارابی