27 / 1

سیدمحمود حسینی

مرحله نهایی سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج از ۲ تا ۴ آذر در سه رشته پویانمایی، بازی‌های ویژه تلفن همراه و نرم افزارهای ویژه تلفن همراه در لانه جاسوسی در حال برگزاریست.

کارگزاری فارابی