32 / 1

ناصر جعفری

با اعلام وزارت آموزش و پرورش مدارس ابتدایی و متوسطه اول، با برنامه و الگویی که خود مدارس تدوین کرده اند، بعد از پیک پنچم کرونا به صورت حضوری با دوماه تاخیر از اول آذرماه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بازگشایی شدند.مدارس یاسین۲ و امام حسین(ع) واقع در شهرک رضویه تهران از امروز چهارشنبه ۳ آذرماه پس دریافت مجوزهای لازم فعالیت خود را آغاز کردند.

کارگزاری فارابی