33 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران (مخازن آبرسانی استراری، ایستگاه تقلیل فشار گاز و ... ) و نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران در دولت سیزدهم که با حضور دکتر وحیدی وزیر محترم کشور، دکتر نجار رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور و دکتر نصیری سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ظهر امروز برگزار شد .

کارگزاری فارابی