29 / 1

علیرضا معتمدی

آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاری با حضور احمد وحیدی وزیر کشور برگزار شد.

کارگزاری فارابی