تامین پول ساخت ۴ میلیون مسکن از کجا ؟

.

.

کارگزاری فارابی