27 / 1

محمدعلی مریزاد

در سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم، رهبر معظم انقلاب اسلامی از طریق ارتباط تصویری با مردم قم دیدار کردند.

کارگزاری فارابی